פודי - תנאי שימוש

פודי (Podi) מספקת שירות מנויים אישי, שמאפשר למנויים שלנו גישה לסרטים ולתוכניות טלוויזיה ("תוכן של פודי") המוזרמים ("סטרימינג") דרך האינטרנט, באמצעות מכשירים מסוימים עם חיבור לאינטרנט, כמו למשל מחשבים, טלפונים ניידים, ומכשירים אחרים ("מכשירים התומכים בפודי").

תנאי השימוש מסדירים את השימוש שלך בשירות שאנו מספקים. המונחים "שירות פודי", "השירות שלנו" או "השירות", כפי שהם משמשים בתנאי השימוש, משמעותם השירות האישי שפודי מספקת לאיתור של תוכן של פודי ולצפייה בו, כולל כל התכונות והרכיבים הפונקציונליים, אתר האינטרנט וממשקי המשתמש, וכל פריטי התוכן והתוכנה הקשורים לשירות שלנו.

1) מינוי

1.1. המינוי שלך לפודי יימשך מדי חודש בחודשו, עד שתבטל אותו. כדי להשתמש בשירות פודי, דרושים לך גישה לאינטרנט ומכשיר התומך ב-פודי. כמו כן, עליך לספק לנו פרטים של אמצעי תשלום אחד או יותר. "אמצעי תשלום" משמעו אמצעי תשלום עדכני, תקף ומקובל, העשוי להתעדכן מעת לעת, ועשוי לכלול תשלום באמצעות החשבון שלך דרך צד שלישי. אם לא תבטל את המינוי שלך לפני תאריך החיוב החודשי, אתה מאשר לנו לחייב אותך בדמי המינוי של החודש הבא, בהתאם לאמצעי התשלום שצינת (ראה "ביטול" להלן).

1.2. אנו עשויים להציע מספר חבילות מינוי, לרבות חבילות מבצע מיוחדות או מינויים שצדדים שלישיים מציעים בשילוב עם המוצרים והשירותים שלהם. איננו נושאים באחריות למוצרים ולשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. חבילות מינוי מסוימות עשויות להיות כרוכות בתנאים ובהגבלות שונים, אשר יובהרו בשלב ההרשמה או בהודעות שיישלחו אליך. תוכל לעיין בפרטים ספציפיים לגבי המינוי שלך לשירות פודי דרך אתר האינטרנט שלנו, בדף הפרופיל שלך.

2) תקופות ניסיון בחינם

2.1. המינוי שלך לפודי עשוי להתחיל בתקופת ניסיון בחינם. במסגרת המינוי שלך, תקופת הניסיון בחינם נמשכת חודש אחד, אלא אם צוין אחרת בעת ההרשמה. מטרתה לאפשר למנויים חדשים ולמנויים חוזרים מסוימים לנסות את השירות.

2.2. הזכאות לתקופת ניסיון בחינם נקבעת על ידי פודי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואנו עשויים להגביל את הזכאות, או את משכה, כדי למנוע שימוש לרעה בהטבה זו. אנו שומרים על זכותנו לבטל את תקופת הניסיון בחינם ולהשעות את החשבון שלך אם נגיע למסקנה שאינך עומד בדרישות הזכאות. אנשים המשתייכים למשקי בית שיש להם מינוי קיים או חדש לפודי אינם זכאים להטבה זו. בקביעת הזכאות להטבה, אנו עשויים להשתמש בפרטים כמו מזהה מכשיר, אמצעי תשלום או כתובת אימייל של חשבון, המשויכים למינוי קיים או למינוי חדש לפודי. ייתכן שיחולו הגבלות ביחס לשילובים של כרטיסי המתנה עם מבצעים אחרים.

2.3. בסיום תקופת הניסיון בחינם, אנו נחייב אותך בדמי המינוי החודשיים דרך אמצעי התשלום שציינת, אלא אם תבטל את המינוי לפני סוף תקופת הניסיון בחינם. כדי לעיין בפרטים כמו דמי המינוי החודשיים ותאריך הסיום של תקופת הניסיון בחינם, עבור לאתר האינטרנט שלנו וכנס לדף הפרופיל שלך.

3) חיוב וביטול המינוי

3.1. מחזור חיוב. דמי המינוי לשירות פודי ייגבו ממך מדי חודש, בהתאם לאמצעי התשלום שציינת, באותו יום בחודש שבו הפכת למנוי משלם. במקרים מסוימים תאריך התשלום ישתנה, למשל במקרה שהחיוב דרך אמצעי התשלום שציינת לא בוצע בהצלחה, או אם היום שבו הפכת למנוי משלם לא קיים בחודש מסוים. כדי לברר מהו תאריך התשלום הבא שלך, עבור לאתר האינטרנט שלנו וכנס לדף הפרופיל שלך. אנו עשויים לבצע אישור לאמצעי התשלום שלך לקראת חיובים בגין המינוי או השירות בדרכים שונות, ובכלל זה הרשאת אמצעי התשלום לתקופה של כחודש של שירות לכל היותר, מיד עם הרשמתך. במקרים מסוימים, ייתכן שהיתרה הזמינה שלך או מסגרת האשראי שלך תופחת באופן שישקף את האישור האמור במהלך תקופת הניסיון בחינם.

3.2. אמצעי תשלום. כדי להשתמש בשירות פודי, עליך לספק פרטים של אמצעי תשלום אחד או יותר. באפשרותך לעדכן את אמצעי התשלום שלך בדף הפרופיל שלך. לאחר כל עדכון, אתה מעניק לנו הרשאה להמשיך לחייב את אמצעי התשלום הרלוונטי(ים). אתה מעניק לנו הרשאה לחייב את אמצעי התשלום המקושר לחשבון שלך לצורך תשלום דמי המינוי שלך. אתה נושא באחריות לכל סכום שלא נגבה. אם התשלום לא בוצע בהצלחה – אם בגלל תפוגה, היעדר יתרה מספקת או כל סיבה אחרת – ולא ביטלת את חשבונך, אנו עשויים להשעות את הגישה שלך לשירות עד שנחייב בהצלחה אמצעי תשלום תקף. באמצעי תשלום מסוימים, ייתכן שהמנפיק יחייב אותך בתשלומים מסוימים, כמו למשל דמי עסקאות בחו"ל או תשלומים אחרים בהקשר עם עיבוד התשלום שלך. מיסוי מקומי, אם יש, תלוי באמצעי התשלום המשמש אותך. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק אמצעי התשלום שלך.

3.3. ביטול. תוכל לבטל את המינוי שלך לפודי בכל עת. הגישה שלך לשירות פודי תימשך עד לסוף תקופת החיוב החודשית שלך. במידה המותרת בחוק הרלוונטי, לא יינתן החזר כספי על תשלומים במסגרת המינוי ואיננו מספקים החזר כספי או זיכוי על חודשים חלקיים או תוכן של פודי שהמנוי לא צפה בו. כדי לבטל, עבור לדף הפרופיל שלך ופעל לפי הנחיות הביטול. אם תבטל את המינוי, החשבון שלך ייסגר באופן אוטומטי בתום תקופת החיוב הנוכחית. כדי לראות מתי החשבון שלך ייסגר, לחץ על 'פרטי מנוי' בדף הפרופיל שלך.

3.4. שינויים במחירים וחבילות המינוי. מעת לעת, אנו עשויים לשנות את חבילות המינוי שלנו ואת מחיריהן. שינויים במחיר או שינויים בחבילות המינוי יחולו עליך, לכל המוקדם, 7 ימים לאחר שתקבל הודעה על השינוי.

4) שירות פודי

4.1. כדי להירשם כמנוי לשירות פודי, עליך להיות בן 18 שנים או בגיל הבגרות המשפטית במחוז, בטריטוריה או במדינה שלך. קטינים מורשים להשתמש בשירות רק בפיקוחו של מבוגר.

4.2. שירות פודי וכל פריט תוכן שתצפה בו באמצעות השירות נועדו אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי, ואין לשתף אותו אלא עם בני ביתך. במסגרת המינוי שלך לפודי, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, לא בלעדית ובלתי ניתנת להעברה לגשת לשירות פודי ולצפות בתוכן של פודי. איננו מעבירים לך שום זכות, קניין או עניין למעט האמור לעיל. אתה מתחייב שלא להשתמש בשירות במסגרת של מופעים ציבוריים.

4.3. אתה רשאי לצפות בתוכן של פודי בראש ובראשונה במדינה שבה פתחת את החשבון שלך, ורק במקומות שהשירות שלנו זמין בהם והתוכן הרלוונטי מעוגן ברישיון. פריטי התוכן שתוכל לצפות בהם תלויים במיקום הגיאוגרפי שלך והם עשויים להשתנות מעת לעת.

4.4. שירות פודי, לרבות ספריית התוכן, מתעדכן באופן קבוע. בנוסף, אנו בוחנים ללא הרף היבטים שונים של השירות שלנו, כולל אתר האינטרנט, ממשקי המשתמש, תכונות קידום מכירות ומידת הזמינות של התכנים ב-פודי.

4.5.  מותר לך לצפות בלא יותר מ- 3 מכשירים במקביל.

4.6. אתה מסכים להשתמש בשירות פודי, כולל כל התכונות והרכיבים הפונקציונליים הקשורים בו, בהתאם לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים, או כל הגבלה אחרת שתחול על השימוש בשירות או בתוכן שהוא מכיל. אתה מסכים שלא לשמור בארכיון ואף לא לשכפל, להפיץ, לשנות, להציג, לבצע, לפרסם, להעניק ברישיון, ליצור יצירות נגזרות, להציע למכירה או להשתמש (למעט כפי שאתה מורשה במפורש מתוקף תנאי השימוש) בתוכן ובמידע הכלולים בשירות פודי או כאלה שהתקבלו באמצעות שירות פודי. כמו כן, אתה מסכים שלא לבצע את הפעולות הבאות: עקיפה, הסרה, שינוי, השבתה, הפחתה או סיכול של אמצעי הגנה על פריטי תוכן בשירות פודי; גישה לשירות פודי באמצעות תוכנות רובוט, עכביש, "סקרייפר" או כל אמצעי אוטומטי אחר; ביטול הידור ("דקומפילציה"), הנדסה לאחור או פירוק של פריטי תוכנה או מוצרים או תהליכים אחרים שיש לך גישה אליהם באמצעות שירות פודי; הוספה של קוד או מוצר לתוכן מתוך שירות פודי או מניפולציה מכל סוג ומין בפריטי תוכן שכאלה; שימוש בשיטות לכרייה, איסוף או חילוץ של נתונים. עוד אתה מסכים, שלא להעלות, לפרסם, לשלוח באימייל או להעביר בכל דרך אחרת חומרים שתכליתם לשבש, להרוס או להגביל את התפקוד של פריטים הקשורים בשירות פודי, כמו תוכנה או חומרה במחשבים או ציוד תקשורת, כולל וירוסים או כל פריט אחר כמו קטעי קוד, קבצים או תוכניות. אנו רשאים לבטל או להגביל את השימוש שלך בשירות אם תפר את תנאי השימוש הללו או אם תעשה שימוש בלתי חוקי בשירות או שימוש בו לצורכי הונאה.

4.7. איכות התצוגה של תוכן בשירות פודי תלויה במכשיר הנתון, ומושפעת ממגוון של גורמים, כמו מיקום גיאוגרפי, רוחב הפס ו/או מהירות החיבור שלך לאינטרנט. הזמינות של איכות HD, ‏‏Ultra HD ו-HDR תלויה ביכולות של המכשיר ושל שירות האינטרנט שלך. לא כל פריטי התוכן זמינים בכל הפורמטים (כמו HD, ‏‏Ultra HD או HDR). לצפייה באיכות רגילה (SD) דרושה מהירות חיבור מינימלית של 0.5‎ Mbps,‏ אולם מומלץ להשתמש בחיבור מהיר יותר כדי ליהנות מאיכות וידאו משופרת. כדי ליהנות מתוכן באיכות HD (כלומר, רזולוציה של 720p ומעלה), מהירות ההורדה המומלצת היא לפחות 5‎ Mbps לתוכן מוזרם. כדי ליהנות מתוכן באיכות Full HD מהירות ההורדה המומלצת היא לפחות ‎25.0 Mbps לסטרימינג. האחריות לכל החיובים על גישה לאינטרנט חלה עליך. פנה לספק שירות האינטרנט שלך לקבלת מידע על חיוביים אפשריים על שימוש בנתונים דרך האינטרנט. משך הזמן שיידרש עד שתוכל להתחיל לצפות בתוכן של פודי תלוי במספר גורמים, כולל מיקום, רוחב הפס הזמין באותה עת, התוכן שבחרת והתצורה שנקבעה במכשיר שבו אתה צופה ב-פודי.

4.8. תוכנת פודי שפותחה על ידי פודי או למענה מיועדת לאפשר צפייה בתוכן של פודי באמצעות מכשירים התומכים ב-פודי. תוכנה זו אינה זהה בכל המכשירים והאמצעים, לכן ייתכנו שינויים בין מכשירים בכל הנוגע לרכיבים פונקציונליים ותכונות. אתה מאשר כי ייתכן שהשימוש בשירות יחייב שימוש בתוכנות צד שלישי, בכפוף לרישיונות של אותם צדדים שלישיים. אתה מסכים לאפשרות שתקבל באופן אוטומטי גרסאות מעודכנות של תוכנת פודי ושל תוכנות קשורות של צדדים שלישיים.

5) סיסמאות וגישה לחשבון. המנוי שיצר את חשבון פודי ואשר החיוב מתבצע דרך אמצעי התשלום שלו ('בעל החשבון') הוא בעל הגישה והשליטה בחשבון פודי ובמכשירים המשמשים לגישה אל השירות שלנו, והוא נושא באחריות לכל פעילות שמתרחשת דרך חשבון פודי. כדי לשמור על השליטה בחשבון ולמנוע מאחרים את הגישה אליו (כולל פרטים על היסטוריית הצפייה), נדרש בעל החשבון לפקח על המכשירים המשמשים לגישה אל שירות פודי. כמו כן, עליו להימנע מחשיפת הסיסמה או פרטי אמצעי התשלום הקשורים לחשבון. אתה נושא באחריות לעדכון של הפרטים שאתה מוסר לנו בנוגע לחשבון שלך ולשמירה על דיוקם. אנו רשאים לבטל את תוקף החשבון שלך או להשעותו כדי להגן עליך, על פודי או על השותפים שלנו מגניבת זהות או מהונאות אחרות.

6) אחריות והגבלת חבות. שירות פודי מסופק "כמות שהוא", ללא אחריות או תניה. באופן מיוחד, איננו ערבים לכך שהשירות שלנו יתנהל ללא שיבושים או שגיאות. אתה מוותר בזאת על כל תביעה נגדנו בגין נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי. אין בתנאים אלה כדי להגביל אחריות שאין עליהם פטור או זכויות הגנה המגיעות לך כצרכן על פי החוקים במדינה שבה אתה תושב.

7) פטור מתביעה ייצוגית. במידה שהדבר מותר על פי החוק הרלוונטי, אתה ו-פודי מסכימים כי כל צד רשאי להגיש תביעה כלפי הצד שכנגד בלבד, כישות נפרדת, אך לא כמבקש ולא כשותף בתביעה ייצוגית או הליך באמצעות נציג. יתרה מזו, במידה שהדבר מותר על פי החוק הרלוונטי, אלא אם תושג הסכמה אחרת בינך לבין פודי, אף ערכאה לא תורשה לאחד תביעות של יותר מאדם אחד עם התביעות שלך או לשבת בדין בדרך אחרת במשפט בגין תביעה ייצוגית או הליך באמצעות נציג.

8) שונות

8.1. החוק החל. תנאי שימוש אלה יוסדרו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

8.2. חומרים שלא הוזמנו. פודי אינה מקבלת חומרים או רעיונות שלא התבקשו לפריטי תוכן של פודי, ואינה נושאת באחריות לקווי דמיון כלשהם בין פריט מפריטי התוכן או התוכניות שלה, בכל אמצעי מדיה, לחומרים או לרעיונות שהועברו לידי פודי.

8.3. תמיכת לקוחות. אם אתה נזקק לעזרה, אתה מוזמן לפנות אלינו בדוא"ל לכתובת admin@podi.tv.

8.4. המשך תוקף. אם ייקבע כי סעיף או סעיפים מסוימים בתנאי השימוש אינם תקפים, בלתי חוקיים או בלתי אכיפים, התוקף, החוקיות והאכיפות של יתר הסעיפים יישארו בתוקף ובתחולה מלאים.

8.5. שינויים בתנאי השימוש והסבה. פודי עשויה לערוך שינויים בתנאי השימוש מעת לעת. אנו נודיע לך לפחות 7 ימים לפני החלת שינויים כאמור. בכל עת אנו עשויים להסב או להעביר את ההסכם שלנו אתך, לרבות הזכויות וההתחייבויות המתלוות לכך, ואתה מסכים בזה לשתף פעולה עמנו בכל הנוגע להסבה או להעברה שכאלה.

8.6. תקשורת אלקטרונית. אנו נשלח לך מידע בנוגע לחשבון שלך (למשל, הרשאות תשלום, חשבוניות, שינויים בסיסמה או באמצעי תשלום, הודעות אישור והתראות) במתכונת אלקטרונית בלבד, לדוגמה באמצעות אימייל לכתובת האימייל שנמסרה בעת הרישום.